Általános Szerződési Feltételek

A Szolgáltató

 1. A www.petclub.hu online áruházat a VinoBar Kft. üzemelteti (továbbiakban: “Szolgáltató”).
 2. A Szolgáltató cégneve: Vinobar Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
 3. A Szolgáltató rövidített neve: Vinobar Kft.
 4. A Szolgáltató székhelye: 7693 Pécs, Hirdi út 36.
 5. Cégjegyzékszám: 02-09-080427
 6. Adószám: 24745554-2-02

A szolgáltatás igénybevétele

 1. A megrendelések leadása az www.petclub.hu internetes áruházban kizárólag elektronikus úton lehetséges, interneten keresztül a www.petclub.hu webcímen. Telefonon, faxon, e-mailen, levélben leadott rendeléseket a Szolgáltató nem fogad el. A rendelésekkel kapcsolatos tájékoztatásokat a Szolgáltató szintén elektronikus úton küldi el a felhasználók részére. A rendelés leadása előtt a felhasználónak van lehetősége a regisztrációkor megadott adatok módosítására.  A megrendelés interneten kötött, de nem aláírt szerződésnek minősül, melynek tartalma archiválásra kerül és utólagosan hozzáférhető, visszakereshető.
 2. A szolgáltató kínálatában a megrendelt termék nem minden esetben raktárról kerül kiküldésre. Ha a megrendelt termék nem áll rendelkezésre, a Szolgáltató a vevőt erről haladéktalanul tájékoztatja.
 3. A leadott rendelésektől való elállási jog gyakorlására vonatkozó törvényi szabályozást a 45/2014. (II.26). kormányrendelet tartalmazza.
  • A 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet értelmében a vásárló indoklás nélkül elállhat a vásárlástól a kézhezvételtől számított 14 napon belül. A vásárló elállási jogát az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján, illetőleg a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 2. számú mellékletében található nyilatkozat-minta felhasználásával gyakorolhatja.
  • Kézhezvételi időpont a futártól történő átvétel időpontja. Ez a futártól kapott nyugtával bizonyítható, igazolással.
  • A sértetlen terméket a számlával vagy annak másolatával, saját költségén küldje vissza a Szolgáltató címére, és 30 napon belül visszatérítjük Önnek a visszaküldött termék(ek) vételárát. Elállás esetén a vásárlót kizárólag a termék visszaküldésének költsége terheli.
  • A visszatérítés nem érvényes az extra szállítási költségre.
  • Utánvéttel visszaküldött csomagok átvételére nincs lehetőségünk.
  • Abban az esetben, ha a terméket a vevő használatba vette, és nem tudja sérülésmentesen, az eredeti csomagolással együtt cégünk részére visszajuttatni, nem vállaljuk a termék visszavásárlását.
  • Szolgáltató követelheti az áru nem rendeltetésszerű használatából fakadó károk megtérítését.

5. Az eladó szavatossági és jótállási felelősségére a Ptk-ban és a 49/2003. (VII.30.) GKM rendeletben foglaltak az irányadóak.

6. Ha a megrendelt árucikk hibás, esetleg a szállítás során megsérült, akkor azt cégünk díjmentesen kicseréli. Amennyiben a cserére nincs mód, a vásárló választása szerint árengedményt kaphat vagy elállhat a vásárlástól.

7. A Szolgáltató megtesz mindent azért, hogy az oldalain megjelenő adatok (termékek ára, elérhetősége, leírása, stb.) a lehető legpontosabbak legyenek. Az esetlegesen előforduló hibákért a Szolgáltató felelősségére a 45/2014. (II.26.) kormányrendeletben és a Ptk.-ban rögzített rendelkezések irányadóak.

8. A felhasználó teljes körű felelősséggel tartozik minden olyan rendelésért és egyéb tranzakcióért, amelynek során a jelszava felhasználásra került. Erre való tekintettel kérjük, gondoskodjon jelszava megfelelő titokban tartásáról. A felhasználó ezen felelőssége nem áll fenn, ha jelszava saját hibáján kívül került illetéktelen személy(ek)hez. A Szolgáltató nem vállal felelősséget a rendelés nem teljesítéséből, késésből, a szolgáltatás leállásából eredő, és/vagy az esetleges üzleti vagy magántermészetű információk elvesztéséből vagy egyéb anyagi veszteségből fakadó károkért.

Egyéb rendelkezések

 1. A Szolgáltató rendszere a felhasználók aktivitásáról adatokat gyűjthet melyek nem kapcsolhatóak össze a felhasználók által a regisztrációkor megadott egyéb adatokkal, sem más internetes honlapok vagy szolgáltatások igénybevételekor keletkező adatokkal.
 2. A Szolgáltató jogosult a felhasználó részére hírlevelet vagy egyéb reklám levelet küldeni, amennyiben a felhasználó a regisztrációkor a megfelelő adatai megadásával ehhez előzetesen, egyértelműen, kifejezetten és önkéntesen hozzájárult. A Szolgáltató nem köteles ellenőrizni, hogy a felhasználó által a regisztrációkor illetőleg egyébként a hozzájárulás megadásakor megadott adatok valósak illetőleg helytállóak.
 3. A felhasználó a III.2 pontban hivatkozott önkéntes hozzájárulását bármikor jogosult visszavonni. Ebben az esetben a Szolgáltató a visszavonást követően a felhasználó részére több hírlevelet illetőleg egyéb reklám levelet nem küld, továbbá törli a felhasználó adatait a hírlevélre feliratkozott felhasználók adatai közül.
 4. Akció keretében a Vinobar Kft. kikötheti, hogy egy felhasználó, egy rendelésben korlátozott darabszámban juthat hozzá az akciós termékben. Ezt a Vinobar Kft, vagy a termék adatlapján jelöli, vagy a rendszer csak a korlátozott darabszámú terméket engedi a kosárba tenni.
 5. Fogyasztói panaszügyintézés írásban illetve telefonon történik, a shop@petclub.hu címen, valamint a Szolgáltató ügyfélszolgálatán a +36308170362 telefonszámon.